یک پرسپولیسی در کنار موتور عجیب ‌عکس

یک پرسپولیسی در کنار موتور عجیب ‌عکس

علی انصاریان در زمان بازی در مستطیل سبز و خصوصا حضور در پرسپولیس خاطرات فراوانی از فوتبال دارد‌All rights reserved by J4F.IR