حراج عصای پدر استقلال برای کمک به زلزله زدگان ‌عکس‌

حراج عصای پدر استقلال برای کمک به زلزله زدگان ‌عکس‌

خانواده مرحوم پورحیدری برای کمک به زلزله زدگان عصای اسطوره استقلال را به مزایده گذاشتند‌All rights reserved by J4F.IR