واکنش دنیای فوتبال به خداحافظی بوفون ‌ عکس

واکنش دنیای فوتبال به خداحافظی بوفون ‌ عکس

تلخی ناکامی ایتالیا در رسیدن به جام جهانی به کنار، آنچه واکنش بیشتری از روی اهالی فوتبال را به همراه داشت، اشک های بوفون در آخرین بازی ملی اش بود‌All rights reserved by J4F.IR