نوزادی درمنطقه زلزله‌زده کرمانشاه متولد شد‌ عکس

نوزادی درمنطقه زلزله‌زده کرمانشاه متولد شد‌ عکس

نوزادی در مناطق زلزله زده کرمانشاه و در بیمارستان صحرایی ارتش به دنیا آمد‌All rights reserved by J4F.IR