بی بی سی از ایران شکایت می کند

بی بی سی از ایران شکایت می کند

مدیر کل شبکه سلطنتی انگلیس گفته است در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه مقامات ایرانی به دلیل آنچه وی آزار و اذیت کارکنان بی بی سی فارسی نامید، شکایت خواهد کرد‌ ‌‌‌All rights reserved by J4F.IR