رییس جمهور به تهران بازگشت

رییس جمهور به تهران بازگشت

رییس جمهور به تهران بازگشت

حسن روحانی

رئیس جمهور که به منظور شرکت در پنجمین نشست شورای عالی همکاری های ایران و ترکیه به آنکارا سفر کرده بود، پنجشنبه شب ترکیه را به مقصد تهران ترک کرد.All rights reserved by J4F.IR