مراسم رونمایی از ترجمه کتاب اصول کافی به قلم شبخ حسین انصاریان صبح امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ماه در دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد‌

مراسم رونمایی از ترجمه کتاب اصول کافی به قلم شبخ حسین انصاریان صبح امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ماه در دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد‌

مراسم رونمایی از ترجمه کتاب اصول کافی به قلم شبخ حسین انصاریان صبح امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ماه در دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد‌All rights reserved by J4F.IR