نوشته عکس ؛ جشن تولد ۳۱ سالگی مبارز ایرانی اولین بار در پارس فوتبال ‌  خبرگزاری فوتبال ایران ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پدیدار شد‌ ‌ ۵ دیدگاه ‌

نوشته عکس ؛ جشن تولد ۳۱ سالگی مبارز ایرانی اولین بار در پارس فوتبال ‌ خبرگزاری فوتبال ایران ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پدیدار شد‌ ‌ ۵ دیدگاه ‌

جنگ ستارگان فوتبال در فضای مجازی ؛ بازیکنانی با بیشترین فالور در اینستاگرام بازیکنان فوتبال و تیم های فوتبال، با افزایش درآمد به فکر افزایش فعالیت در شبکه های اجتماعی نیز هستند‌ نوشته جنگ ستارگان فوتبال در فضای مجازی ؛ ‌ دیدگاه شوک به پرسپولیسی ها ؛All rights reserved by J4F.IR