چهره ترسناک سحر تبر در رسانه های جهان سوژه شد‌عکس

چهره ترسناک سحر تبر در رسانه های جهان سوژه شد‌عکس

رکنا‌ سازمان مجاهدین خلق ایران از سال ۱۳۴۴ و با هدف مبارزه با استبداد و علیه امپریالیسم جهانی آغاز به‌کار کرد اما به‌سرعت مورد توجه سران غربی در راستای اِعمال نفوذ و تحریف قرار گرفت، تاجایی که نه‌تنها قدمی در راستای مبارزه با استبداد برنمی‌داشت که به خوی وحشی و بی‌منطق غربی‌‌‌All rights reserved by J4F.IR