مسؤولیت پاسخگویی زلزله تهران با شهرداری است‌ عمده ترین چاش هلال احمر ‌‌‌

مسؤولیت پاسخگویی زلزله تهران با شهرداری است‌ عمده ترین چاش هلال احمر ‌‌‌

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمربا بیان اینکه مسؤولیت پاسخگویی زلزله تهران با شهرداری تهران است، گفت‌ ولی کارگروهی به منظور آمادگی و پاسخگویی به زلزله تهران در دو گروه علمی و عملیاتی تشکیل شده است‌All rights reserved by J4F.IR