نتانیاهو تهدید به اقدام نظامی در داخل مرز های ایران کرد‌خط قرمز ما بقای ‌‌‌

نتانیاهو تهدید به اقدام نظامی در داخل مرز های ایران کرد‌خط قرمز ما بقای ‌‌‌

نتانیاهو تهدید به اقدام نظامی در داخل مرز‌های ایران کرد/خط قرمز ما بقای ماست، هر آنچه نیاز باشد انجام می‌دهیم /عربستان بی‌ثبات شود تمام جهان بی‌ثبات خواهد شدسیاسی

/سیاست خارجی22 آذر 1397

-11:08All rights reserved by J4F.IR