سرماخوردگی به اردوی استقلال زد‌

سرماخوردگی به اردوی استقلال زد‌

مهاجم تیم استقلال به دلیل سرماخوردگی از لیست ۱۸ نفره تیمش برای بازی با پدیده خط خورد‌All rights reserved by J4F.IR