تعدادی از علمای اهل سنت شهر موصل با حضور در حرم مطهر امام حسین علیه السلام  مراتب تقدیر وتشکر خود را نسبت به مواضع مرجعیت آیت الله العظمی سیستانی  وعت

تعدادی از علمای اهل سنت شهر موصل با حضور در حرم مطهر امام حسین علیه السلام مراتب تقدیر وتشکر خود را نسبت به مواضع مرجعیت آیت الله العظمی سیستانی وعت

تعدادی از علمای اهل سنت شهر موصل با حضور در حرم مطهر امام حسین علیه السلام مراتب تقدیر وتشکر خود را نسبت به مواضع مرجعیت آیت الله العظمی سیستانی وعتبات عالیات ابراز داشتند‌All rights reserved by J4F.IR