بازیکنان تیم استقلال پیش از آغاز جلسه فنی با سرمربی تیم ملی کشورمان دیدار کردند‌

بازیکنان تیم استقلال پیش از آغاز جلسه فنی با سرمربی تیم ملی کشورمان دیدار کردند‌

بازیکنان تیم استقلال پیش از آغاز جلسه فنی با سرمربی تیم ملی کشورمان دیدار کردند‌All rights reserved by J4F.IR