۴ هاکی باز همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

۴ هاکی باز همدانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

رئیس هیات هاکی استان همدان از دعوت چهار ورزشکار این استان به اردوی تیم ملی کشورمان خبر داد‌All rights reserved by J4F.IR