نجات جوان بندرعباسی از مرگ حتمی توسط مأمور وظیفه شناس

نجات جوان بندرعباسی از مرگ حتمی توسط مأمور وظیفه شناس

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از نجات فرد جوانی از خود کشی توسط مأمور وظیفه شناس ناجا در شهرستان خبر داد‌All rights reserved by J4F.IR