دعوت از ۸ کاراته کا به مرحله اول اردوی تیم ملی

دعوت از ۸ کاراته کا به مرحله اول اردوی تیم ملی

سرمربی تیم ملی کاراته اسامی کاراته کاهای دعوت شده به اردوی تیم ملی برای حضور در اولین مرحله لیگ جهانی ۲۰۱۹ در پاریس را اعلام کرد‌All rights reserved by J4F.IR