۳۷ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه تراز اول فارغ التحصیلان پیام نور هستند

۳۷ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه تراز اول فارغ التحصیلان پیام نور هستند

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه پیام نور کشور گفت‌ ۳۷ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه تراز اول کشور در مقطع کارشناسی ارشد، فارغ التحصیلان پیام نور می باشند‌All rights reserved by J4F.IR