مشاجره شدید ترامپ و سران دموکرات در کاخ سفید‌فیلم و عکس

مشاجره شدید ترامپ و سران دموکرات در کاخ سفید‌فیلم و عکس

ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سران دموکرات‌های کنگره بر سر بودجه دیوار مرزی با مکزیک در کاخ سفید بحث و جدل شدیدی به راه انداخت‌All rights reserved by J4F.IR