صلح و دوستی مهمترین دستاورد صنعت گردشگری است

صلح و دوستی مهمترین دستاورد صنعت گردشگری است

سرپرست استانداری فارس گفت‌ صلح و دوستی از مهمترین دستاوردهای صنعت گردشگری است که نتیجه همگرایی فرهنگی و اشتراکات رفتاری مردم دنیاست‌All rights reserved by J4F.IR