دلار ارزان شد، کالاها گران ماند

دلار ارزان شد، کالاها گران ماند

سؤالی که ذهن جامعه را به خود مشغول کرده این است که چرا با وجود کاهش قیمت دلار قیمت کالاها کاهش نیافته و همچنان بر اساس قیمت قبلی ارز محاسبه می شود؟All rights reserved by J4F.IR