عملیاتی شدن صدور ویزای بدون برچسب‌ ثبت جهانی تقویم رویدادهای گردشگری و ‌‌‌

عملیاتی شدن صدور ویزای بدون برچسب‌ ثبت جهانی تقویم رویدادهای گردشگری و ‌‌‌

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور از عملیاتی شدن صدور ویزای بدون برچسب خبر داد و گفت‌ الصاق ویزا و روادید در گذرنامه برای گردشگران از این پس الزامی نیست‌All rights reserved by J4F.IR