عکس معنی داری که در اینستاگرام رئیس جمهور منتشر شد‌

عکس معنی داری که در اینستاگرام رئیس جمهور منتشر شد‌

امروز عکس معنی داری در اینستاگرام رئیس جمهور منتشر شد‌ صحنه‌ای از آتش کشیده شدن برجام در مجلس شورای اسلامی توسط گروهی از نمایندگان‌All rights reserved by J4F.IR