افسانه پاکرو در اپرا نمایش ‌هفت شهر عشق‌ ‌ عکس

افسانه پاکرو در اپرا نمایش ‌هفت شهر عشق‌ ‌ عکس

افسانه پکرو با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت‌ افسانه پاکرو به اُپرا ‌ نمایش ‌هفت شهر عشق‌ پیوست‌ بازیگران‌محمدرضا فروتن، مریلا زارعی، اندیشه فولادوند‌‌‌All rights reserved by J4F.IR