هنگامی که جولاندی برای گرفتن عکس سلفی به هوا پرید ناگهان تعادل خود را از  دست داد و به پایین سقوط کرد‌ ‌ آندره‌ شوهر قربانی که با دیدن این صحنه دچار

هنگامی که جولاندی برای گرفتن عکس سلفی به هوا پرید ناگهان تعادل خود را از دست داد و به پایین سقوط کرد‌ ‌ آندره‌ شوهر قربانی که با دیدن این صحنه دچار

وسوسه خانم جوان در بالای کوه برای گرفتن یک سلفی به یاد ماندنی در روز تولدش با حادثه‌ای وحشتناک همراه شد‌All rights reserved by J4F.IR