تبعیض کارگران و کارمندان در بسته های حمایتی دولت

تبعیض کارگران و کارمندان در بسته های حمایتی دولت

عضو فراکسیون کارگری مجلس گفت‌ متأسفانه در مصوبه هیئت وزیران برای اعطای بسته های حمایتی، تبعیض آشکاری بین کارمندان و کارگران دیده می شود که باید اصلاح شود‌All rights reserved by J4F.IR