عمليات نجات دو كودك معصوم توسط آتش نشانان تهراني‌ يك عكس زيبا از لحظه اي

عمليات نجات دو كودك معصوم توسط آتش نشانان تهراني‌ يك عكس زيبا از لحظه اي

نيك رو‌ دو کودک خردسال که در نبود والدین شان در پشت در بسته منزل مسکونی خود گرفتار شده بودند توسط آتش نشانان نجات یافته و تحویل والدین آنان شدند‌ به گزارش نيك رو، پس از تماس زنی با آتش نشانی و اعلامAll rights reserved by J4F.IR