گرشاسبی از مدیر عاملی پرسپولیس استعفا کرد

گرشاسبی از مدیر عاملی پرسپولیس استعفا کرد

ایسنا‌ پس از به اجرا درآمدن قانون منع به کار گیری بازنشستگان، تلاش های زیادی انجام شد تا مدیران بازنشسته درصورت کسب مجوز به کار خود ادامه دهند اما با توجه به اینکه روز گذشته ‌‌‌All rights reserved by J4F.IR