اعتراض به همجنسگرایی دلیل برکناری مجری اسکار

اعتراض به همجنسگرایی دلیل برکناری مجری اسکار

اعتراض به همجنسگرایی دلیل برکناری مجری اسکار

قرار بود کوین هارت نود و یکمین مراسم اسکار را اجرا کند که به دلیل نپذیرفتن اولتیماتوم آکادمی اسکار برای عذرخواهی رسمی از همجنسگرایان، صحنه اجرا را واگذار کرد.All rights reserved by J4F.IR