سکونت ۷۷درصد تهرانی ها در خانه های زیر ۱۰۰متر

سکونت ۷۷درصد تهرانی ها در خانه های زیر ۱۰۰متر

سکونت ۷۷درصد تهرانی‌ها در خانه‌های زیر ۱۰۰متر

در شرایطی که ۷۷ درصد مردم تهران در خانه های کمتر از ۱۰۰ متر مربع زندگی می کنند، میانگین متراژ واحدها در پروانه های صادره همچنان بالای ۱۰۰ متر است.All rights reserved by J4F.IR