افتتاح ساختمان تازه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

افتتاح ساختمان تازه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

افتتاح ساختمان جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

ساختمان جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالی افتتاح شد.All rights reserved by J4F.IR