مقامات ترکیه می توانند سرکنسول عربستان را بازداشت کنند

مقامات ترکیه می توانند سرکنسول عربستان را بازداشت کنند

جمال خاشقچی روزنامه نگار معارض سعودی و ناپدیدن شدن وی این روز ها به خبر اصلی رسانه های دنیا بدل شده است‌ کارشناسان بر این باورند که ترکیه تا کنون عملیات مفقود شدن این روزنامه نگار سعودی در سرکنسول گری ریاض در آنکارا ‌‌‌All rights reserved by J4F.IR