نمایش محرومیت در ۱۶ فریم عکس‌ ‌

نمایش محرومیت در ۱۶ فریم عکس‌ ‌

نمایشگاه عکس‌های فاطمه گشانی با عنوان ‌میان من و تو شهری است بی‌پنجره‌ جمعه ۲۲ تیرماه در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود‌All rights reserved by J4F.IR