گل محمدی‌ تساوی برابر استقلال در آزادی ارزشمند بود ‌ بازیکنان پدیده در حد ‌‌‌
برای عده ای سخت است پدیده را صدر جدول ببینند
گل محمدی‌ با این داور تا صبح هم نمی توانستیم گل بزنیم
1
All rights reserved by J4F.IR