گوترش‌ الحدیده منطقه بی طرف خواهد بود
گوترش خواستار رفع نگرانی از برنامه موشکی ایران شد
ابراز تأسف گوترش از تحریم های ضدایرانی آمریکا در ششمین گزارش قطعنامه ۲۲۳۱
گوترش‌ ۲ موشک کشف شده توسط سعودی ظاهرا در ایران ساخته شده اند
سازمان ملل خواستار تضمین اجرای برجام شد
1
All rights reserved by J4F.IR