سیستان و بلوچستان‌ ۴۱۸ کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای سراوان کشف شد
شیراز‌ بیش از ۴ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد در ماه رمضان معدوم شد
یزد ‌ ۳۳۵ کیلوگرم تریاک در عملیات پلیس یزد کشف شد
قزوین‌کشف ۷ کیلوگرم هروئین در استان قزوین
شهرکرد‌ انهدام ۲ باند و کشف ۱۳۲ کیلوگرم انواع موادمخدر در چهارمحال و ‌‌‌
اراک‌ ۷۰۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر در استان مرکزی کشف و ضبط شد
کشف ۶ کیلوگرم گل از باند نازی آباد
یزد ‌ ۱۵۷ کیلوگرم تریاک و هروئین کشف شد
یزد‌ ۱۵۱ کیلوگرم تریاک و حشیش در یزد کشف شد
1
All rights reserved by J4F.IR