عمران خان‌ صرفا منافع مردم پاکستان برای ما اهمیت دارد نه خواسته آمریکا
دستگیری ۴ تروریست جیش العدل در عملیات نظامیان پاکستانی ‌تصاویر
1
All rights reserved by J4F.IR