‌‌‌ شده در اینستاگرام دختر میلیاردر و توضیح آن نشان می دهد که این انگشتر  هدیه کریسمس کریم انصاری فرد به همسرش است و روی عکس از کلمه ‌شوهر‌ استفاده  ش
کریم انصاری فرد بازیکن ایرانی لیگ بلژیک پیش از آغاز بازی المپیاکوس و  یوونتوس در کنار جان لوئیجی بوفون عکس یادگاری گرفت‌
1
All rights reserved by J4F.IR