کره جنوبی ۳۰۰ میلیون دلار موشک از آمریکا می خرد
خرید ۳۰۴ میلیون دلاری کره جنوبی از آمریکا
1
All rights reserved by J4F.IR