۵۰ پنل خورشیدی به مددجویان کمیته امداد واگذار می شود
1
All rights reserved by J4F.IR