پاسخ محکم ظریف به فریبکاری تازه پمپئو
ظریف‌ آمریکا هنوز به قطعنامه های لغو شده استناد می کند
عربستان متحد آمریکا در تامین امنیت اسرائیل
پمپئو‌ ایران خاورمیانه را به هم ریخته است‌
آمریکا، ایران را به نقض آزادی مذهبی متهم کرد
مسکو‌ سخنان پامپئو غیر حرفه ای و نقض آشکار مقررات دیپلماتیک است
فارن پالسی‌ بن سلمان بدتر از یک جنایتکار است
1
All rights reserved by J4F.IR