بیرجند‌ برون سپاری ‌فنی و حرفه ای‌ و ‌کار و دانش‌ از اولویت های آموزش و ‌‌‌
درخواست جالب آقای وزیر از معاون ‌عکس
سیری در تاریخچه استحاله فرهنگی‌مروّج ‌عیاشی گروهی‌ چگونه مسئول پرورش افکار  کودکان
مدرسه محلی برای حفظ کردن فرمول ها نیست‌ رتبه بندی مدارس بر اساس برنامه ها
شرط آموزش و پرورش برای تعطیلات زمستانی مدارس‌مشکلات رسیدن معلمان به رتبه ‌‌‌
مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان منشأ ایجاد روحیه شادی و امید است
بخش اعظم ساخت انسان فرهنگی برعهده آموزش و پرورش است
وزیر آموزش و پرورش در کاشمر‌ لایحه ‌نظام رتبه بندی‌ بخشی از دغدغه معیشتی ‌‌‌
ایووبی قراردادش را طولانی مدت با آرسنال تمدید کرد
1
All rights reserved by J4F.IR