الاتفاق عربستان مشتری جدی برانکو
ماجراجویی های ما تازه شروع شده
شاهرودی‌ برانکو نمی خواهد تیمش نتیجه نگیرد
اولتیماتوم جدی به مهاجم پرسپولیس
درخواست گرشاسبی از بازیکنان پرسپولیس
آمار جالب کلین شیت های علیرضا بیرانوند
پیوس‌ پرسپولیس فراتر از آسیا بازی کرد
زادمهر‌ هجمه به برانکو بی انصافی بود
جشن ۲۷ قهرمانی پرسپولیس برگزار شد
1
All rights reserved by J4F.IR