همدان‌ دشمن برای نا امید کردن مردم به شدت در فضای مجازی دروغ پراکنی می کند
کرمانشاه‌ عامل شایعه پراکنی وقوع زلزله در قصرشیرین دستگیر شد
1
All rights reserved by J4F.IR