شفر‌ اعتماد به نفس خوبی به دست آوردیم‌ بهتر است در خارج اردو بزنیم‌ در ‌‌‌
گل محمدی‌ کی روش به لیگ برتر کم لطف است
دیدار خانزاده و گل‌محمدی در ورزشگاه امام رضا‌عکس‌
مهاجری‌ در این مدت آیا کسی از من بی اخلاقی دیده است؟‌ گور پدر فوتبال اگر ‌‌‌
گل محمدی‌ با این داور تا صبح هم گل نمی زدیم‌
گل محمدی‌ با این داور تا صبح هم نمی توانستیم گل بزنیم
پدیده موقتاً به صدر جدول رسید
1
All rights reserved by J4F.IR