گل استقلال به اشتباه مردود اعلام شد‌ اخراج صیادمنش درست بود
1
All rights reserved by J4F.IR