پادشاه سعودی‌ ایران از نیروهای افراطی و تروریستی حمایت می کند
پادشاه عربستان در آستانه مرگ است؟
رسانه ترکیه ای‌ پادشاه عربستان به شدت بیمار است
1
All rights reserved by J4F.IR