ادعاهای ملک سلمان علیه ایران
رسانه ترکیه ای‌ پادشاه عربستان به شدت بیمار است
درخواست پول ترامپ برای کمک به سعودی ها
دهن کجی پادشاه سعودی به حقوق بشر
دیدار پادشاه سعودی با دبیرکل سازمان ملل
رویترز‌ اختیارات بن سلمان کاهش می یابد
رئیس جمهور مصر با پادشاه سعودی در نئوم دیدار کرد
جزئیات تازه از تیراندازی در کاخ پادشاه سعودی
1
All rights reserved by J4F.IR