دیدار دوباره شفر و کی روش ‌عکس‌
شفر‌ داوران آبی دوست ندارند، باید زرد بپوشیم
حرف های پرکنایه شفر در کوتاه ترین کنفرانس تاریخ
1
All rights reserved by J4F.IR