انتقادات تند و تیز شفر از داوری‌ شاید آبی رنگ محبوب داوران نیست
انتقادات تند و تیز شفر از داوری
شفر‌ آبی رنگ محبوب داوران نیست ‌ شاید باید رنگ لباسمان را عوض کنیم‌
گل محمدی‌ تساوی برابر استقلال در آزادی ارزشمند بود ‌ بازیکنان پدیده در حد ‌‌‌
برخورد سرمربیان استقلال و تیم ملی در هتل ‌عکس
برخورد سرمربیان استقلال و تیم ملی در هتل
فتحی به اردوی استقلال رفت
شفر‌ اعتماد به نفس خوبی به دست آوردیم‌ بهتر است در خارج اردو بزنیم‌ در ‌‌‌
1
All rights reserved by J4F.IR